ƏLAQƏ

! SİZİN TƏDBİR FOR KAPOEYRA SHOW !

Biz onlara imkan təklif, xeyriyyə hadisələr və ya digər hallar üçün Capoeira qrupu UNICAR məşğul. Professional çıxışları biz akrobatika təklif, Mübarizə və bədii canlı musiqi folklor.

Sizin mesaj və ya üçün təşəkkür edirik. Araşdırma! Mən sizə qısa əlaqə.