<عرض بوم = "59" ارتفاع = "13" سبک = "عرض: 59px؛ ارتفاع: 13px

! SHOW Capoeira در FOR رویداد شما !

ما آنها را ارائه فرصت, برای تعامل با گروه Capoeira در ما UNICAR برای رویدادهای خیریه و یا موارد دیگر. در اجرای حرفه ای ما ما ارائه می دهیم بند, مبارزه و فرهنگ عامه موسیقی زنده ریتمیک.

با تشکر از شما برای ارسال و یا خود را. پرس و جو! من به شما به زودی با ما تماس بگیرید.