KONTAKT

! CAPOEIRA POM TIAS LAWV UA RAU COV !

Peb muab rau koj tseem, peb cov capoeira pab pawg neeg UNICAR sib hlub sib txhawb koom kev kawm los sis lwm zaus yuav koom. Nyob rau hauv peb cov kev nrug peb muaj kev acrobatics, Ntaus thiab lus dab neeg rau lub suab seev zoo nyob.

Ua tsaug rau koj cov lus los yog. Kev thov! Kuv yuav hu koj tsocai.