<కాన్వాస్ width = "59" ఎత్తు = "13" స్టైల్ = "వెడల్పు: 59px; ఎత్తు: 13px

! మీ ఈవెంట్ కోసం కాపోయిరా SHOW !

మేము వాటిని అవకాశం అందించే, స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలు లేదా ఇతర సందర్భాలలో కోసం మా కాపోయిరా సమూహం UNICAR నిమగ్నం. మా వృత్తిపరమైన ప్రదర్శనలను మనం విన్యాసాలు అందించే, ఫైట్ మరియు రిథమిక్ ప్రత్యక్ష సంగీత, జానపద విజ్ఞాన.

మీ సందేశం లేదా ధన్యవాదాలు. ఎంక్వైరీ! నేను మీరు త్వరలో సంప్రదిస్తాము.