! !

Chúng tôi cung cấp cho họ cơ hội, tham gia nhóm của chúng tôi Capoeira UNICAR cho sự kiện từ thiện hay các dịp khác. Trong buổi biểu diễn chuyên nghiệp của chúng tôi, chúng tôi cung cấp những màn nhào lộn, Chiến đấu và dân gian nhạc sống có nhịp điệu.

Cảm ơn bạn đã gửi thư hoặc. Tin nhắn của bạn! Tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian ngắn.