Capoeiristas

Nimi: Nelson Batista

Lempinimi: Nelson

Nimi: Richard Borrmann

Lempinimi: Siili

Vuosi: 1982