Capoeiristas

Názov: Nelson Batista

Prezývka: Nelson

Názov: Richard Borrmann

Prezývka: Ježek

Rok: 1982