Capoeiristas

Emër: Nelson Batista

Pseudonimi: Kapje me duart pas zverkut të kundërshtarit

Emër: Richard Borrmann

Pseudonimi: Iriq

Vit: 1982