Capoeiristas

Tên: Nelson Batista

Biệt danh: Nelson

Tên: Richard Borrmann

Biệt danh: Con nhím

Năm: 1982