קאַפּאָעיריסטאַס

נאָמען: נעלסאָן באַטיסטאַ

צונעמעניש: נעלסאָן

נאָמען: ריטשארד באָררמאַנן

צונעמעניש: שטעכלער

יאָר: 1982