<στυλ καμβά =" width: 53px? ύψος: 13px? κορυφή:-1px? αριστερά:-2px

Όνομα: Nelson Batista

Παρατσούκλι: nelsinho

Hier zur Biographie

Όνομα: Richard Borrmann

Παρατσούκλι: ouriço

Έτος: 1982

Όνομα: Annika Rudert

Παρατσούκλι: anjo da guarda

Έτος: 1984

Όνομα: Stephan Pökel

Παρατσούκλι: rapido

Έτος: 1988

Όνομα: Peter Nyari

Παρατσούκλι: ondulado

Έτος: 1986

Όνομα: Daniel Ledderboggen

Παρατσούκλι: zorro

Έτος: 1979

Όνομα: Harald Kaestner

Παρατσούκλι: aranha

Έτος: 1978

Όνομα: Michel Hauschild

Παρατσούκλι: foice afiado

Έτος: 1986

Όνομα: Mandy Wendhaus

Παρατσούκλι: venenoso espinho

Έτος: 1986

Όνομα: Mario Liebrenz

Παρατσούκλι: osseiro

Έτος: 1986

Όνομα: Eva Eschbach

Παρατσούκλι: madréperol

Έτος: 1986

Όνομα: Madlen Seidewitz

Παρατσούκλι:urubu

Έτος: 1979

Όνομα: Daniel Dinse

Παρατσούκλι: girafa

Έτος: 1986

Όνομα: Maren Werner

Παρατσούκλι: animada

Έτος: 1984

Όνομα: Martin Eschen

Παρατσούκλι: homem borracha

Έτος: 1989

Όνομα: Tobias Weser

Παρατσούκλι: obediente

Έτος: 1989

Όνομα: Stefan Hanch

Παρατσούκλι: apostelo

Έτος: 1970

Όνομα: Tobias Seel

Παρατσούκλι: chocito

Έτος: 1981

Tobias Seel, unter den Capoeiristaschocitogenannt, war August 2002 der Initiator und Kursleiter dieser Gruppe Capoeira Unicar Magdeburg. Er gab bis 2005 wöchentlich insgesamt 3 Einheiten Anfänger- und Fortgeschrittenen Training.
Richard Borrmann, ein Schüler von Tobias, übernahm 2005 die Leitung des Anfängertrainings und ünterstützte ihn. Nach erfolgreicher Beendigung seines Studiums an der Otto-von Guericke-Universität Magdeburg übertrug Tobias August 2006 die Gruppenleitung an Richard Borrmann alias ouriço.
Seine aufgeschlossene und sympathische Art machte chocito zu einer unvergessenen Größe der Gruppe Unicar Magdeburg. Noch heute spürt man seine Energie in der Roda.

Όνομα: Daniel Schliephake

Παρατσούκλι: gato

Έτος: 1983

Daniel Schliephake, unter den Capoeiristasgatogenannt, leitete von 2008 bis zum erfolgreichen Abschluss seines Studiums an der Otto-von Guericke-Universität Magdeburg Anfang 2010 das Anfängertraining.

Όνομα: Christoph Kettner

Παρατσούκλι: caiman

Έτος: 1982

Christoph Kettner, unter Capoeiristas alscaimanbekannt, ist seit 2002 bei Capoeira Unicar Magdeburg. Seit 2006 leitete er sowohl das Training der Anfänger als auch später das Training der Fortgeschrittenen, bis er 2011 nach Abschluss seines Studiums nach Braunschweig wechselte und nun in der dortigen Gruppe trainiert. Von seinem Training abgesehen bereicherte Caiman die Gruppe Unicar Magdeburg vor allem auch durch seinen Musikunterricht. In diesem Sinne wünscht die Gruppe ihm ein frohes: “Boa noite pra voçê”!

Όνομα: Leo Sarwento

Παρατσούκλι: el cubano

Έτος: 1977

Leo Sarwento, gebürtiger Brasilianer, trainierte von 2008 δις 2010 bei Unicar Magdeburg. Obwohl er in seinem Heimatland nie Capoeira ausübte, konnte ihn die Magdeburger Gruppe fern von seiner Heimat für diesen Sport begeistern. Ende 2010 kehrte er zur Beendigung seines Studiums nach Brasilien zurück, womit die Gruppe einen großen Verlust erlitt. Er wird hier immer herzlich willkommen sein!