<عرض بوم =" 53 "ارتفاع =" 13 "سبک =" عرض: 53px؛ ارتفاع: 13px

نام: نلسون باتیستا

کنیه: nelsinho

Hier zur Biographie

نام: ریچارد Borrmann

کنیه: ouriço

سال: 1982

نام: Annika Rudert

کنیه: anjo da guarda

سال: 1984

نام: Stephan Pökel

کنیه: rapido

سال: 1988

نام: پیتر Nyari

کنیه: ondulado

سال: 1986

نام: Daniel Ledderboggen

کنیه: zorro

سال: 1979

نام: هارالد Kaestner

کنیه: aranha

سال: 1978

نام: Michel Hauschild

کنیه: foice afiado

سال: 1986

نام: Mandy Wendhaus

کنیه: venenoso espinho

سال: 1986

نام: Mario Liebrenz

کنیه: osseiro

سال: 1986

نام: Eva Eschbach

کنیه: madréperol

سال: 1986

نام: Madlen Seidewitz

کنیه:urubu

سال: 1979

نام: Daniel Dinse

کنیه: girafa

سال: 1986

نام: Maren Werner

کنیه: animada

سال: 1984

نام: مارتین Eschen

کنیه: homem borracha

سال: 1989

نام: Tobias Weser

کنیه: obediente

سال: 1989

نام: Stefan Hanch

کنیه: apostelo

سال: 1970

نام: Tobias Seel

کنیه: chocito

سال: 1981

Tobias Seel, unter den Capoeiristaschocitogenannt, war August 2002 der Initiator und Kursleiter dieser Gruppe Capoeira Unicar Magdeburg. Er gab bis 2005 wöchentlich insgesamt 3 Einheiten Anfänger- und Fortgeschrittenen Training.
ریچارد Borrmann, ein Schüler von Tobias, übernahm 2005 die Leitung des Anfängertrainings und ünterstützte ihn. Nach erfolgreicher Beendigung seines Studiums an der Otto-von Guericke-Universität Magdeburg übertrug Tobias August 2006 die Gruppenleitung an Richard Borrmann alias ouriço.
Seine aufgeschlossene und sympathische Art machte chocito zu einer unvergessenen Größe der Gruppe Unicar Magdeburg. Noch heute spürt man seine Energie in der Roda.

نام: Daniel Schliephake

کنیه: gato

سال: 1983

Daniel Schliephake, unter den Capoeiristasgatogenannt, leitete von 2008 bis zum erfolgreichen Abschluss seines Studiums an der Otto-von Guericke-Universität Magdeburg Anfang 2010 das Anfängertraining.

نام: Christoph Kettner

کنیه: caiman

سال: 1982

Christoph Kettner, unter Capoeiristas alscaimanbekannt, ist seit 2002 bei Capoeira Unicar Magdeburg. Seit 2006 leitete er sowohl das Training der Anfänger als auch später das Training der Fortgeschrittenen, bis er 2011 nach Abschluss seines Studiums nach Braunschweig wechselte und nun in der dortigen Gruppe trainiert. Von seinem Training abgesehen bereicherte Caiman die Gruppe Unicar Magdeburg vor allem auch durch seinen Musikunterricht. In diesem Sinne wünscht die Gruppe ihm ein frohes: “Boa noite pra voçê”!

نام: Leo Sarwento

کنیه: el cubano

سال: 1977

Leo Sarwento, gebürtiger Brasilianer, trainierte von 2008 مکرر 2010 bei Unicar Magdeburg. Obwohl er in seinem Heimatland nie Capoeira ausübte, konnte ihn die Magdeburger Gruppe fern von seiner Heimat für diesen Sport begeistern. Ende 2010 kehrte er zur Beendigung seines Studiums nach Brasilien zurück, womit die Gruppe einen großen Verlust erlitt. Er wird hier immer herzlich willkommen sein!