<ტილო width =" 53 "სიმაღლე =" 13 "style =" width: 53px; სიმაღლე: 13px

სახელი: ნელსონ Batista

მეტსახელად: nelsinho

Hier zur Biographie

სახელი: რიჩარდ Borrmann

მეტსახელად: ouriço

წელი: 1982

სახელი: Annika Rudert

მეტსახელად: anjo da guarda

წელი: 1984

სახელი: Stephan Pökel

მეტსახელად: rapido

წელი: 1988

სახელი: პიტერ Nyari

მეტსახელად: ondulado

წელი: 1986

სახელი: Daniel Ledderboggen

მეტსახელად: zorro

წელი: 1979

სახელი: ჰარალდ Kaestner

მეტსახელად: aranha

წელი: 1978

სახელი: Michel Hauschild

მეტსახელად: foice afiado

წელი: 1986

სახელი: Mandy Wendhaus

მეტსახელად: venenoso espinho

წელი: 1986

სახელი: Mario Liebrenz

მეტსახელად: osseiro

წელი: 1986

სახელი: Eva Eschbach

მეტსახელად: madréperol

წელი: 1986

სახელი: Madlen Seidewitz

მეტსახელად:urubu

წელი: 1979

სახელი: Daniel Dinse

მეტსახელად: girafa

წელი: 1986

სახელი: Maren Werner

მეტსახელად: animada

წელი: 1984

სახელი: Martin Eschen

მეტსახელად: homem borracha

წელი: 1989

სახელი: Tobias Weser

მეტსახელად: obediente

წელი: 1989

სახელი: Stefan Hanch

მეტსახელად: apostelo

წელი: 1970

სახელი: Tobias Seel

მეტსახელად: chocito

წელი: 1981

Tobias Seel, unter den Capoeiristaschocitogenannt, war August 2002 der Initiator und Kursleiter dieser Gruppe Capoeira Unicar Magdeburg. Er gab bis 2005 wöchentlich insgesamt 3 Einheiten Anfänger- und Fortgeschrittenen Training.
რიჩარდ Borrmann, ein Schüler von Tobias, übernahm 2005 die Leitung des Anfängertrainings und ünterstützte ihn. Nach erfolgreicher Beendigung seines Studiums an der Otto-von Guericke-Universität Magdeburg übertrug Tobias August 2006 die Gruppenleitung an Richard Borrmann alias ouriço.
Seine aufgeschlossene und sympathische Art machte chocito zu einer unvergessenen Größe der Gruppe Unicar Magdeburg. Noch heute spürt man seine Energie in der Roda.

სახელი: Daniel Schliephake

მეტსახელად: gato

წელი: 1983

Daniel Schliephake, unter den Capoeiristasgatogenannt, leitete von 2008 bis zum erfolgreichen Abschluss seines Studiums an der Otto-von Guericke-Universität Magdeburg Anfang 2010 das Anfängertraining.

სახელი: Christoph Kettner

მეტსახელად: caiman

წელი: 1982

Christoph Kettner, unter Capoeiristas alscaimanbekannt, ist seit 2002 bei Capoeira Unicar Magdeburg. Seit 2006 leitete er sowohl das Training der Anfänger als auch später das Training der Fortgeschrittenen, bis er 2011 nach Abschluss seines Studiums nach Braunschweig wechselte und nun in der dortigen Gruppe trainiert. Von seinem Training abgesehen bereicherte Caiman die Gruppe Unicar Magdeburg vor allem auch durch seinen Musikunterricht. In diesem Sinne wünscht die Gruppe ihm ein frohes: “Boa noite pra voçê”!

სახელი: Leo Sarwento

მეტსახელად: el cubano

წელი: 1977

Leo Sarwento, gebürtiger Brasilianer, trainierte von 2008 ბის 2010 bei Unicar Magdeburg. Obwohl er in seinem Heimatland nie Capoeira ausübte, konnte ihn die Magdeburger Gruppe fern von seiner Heimat für diesen Sport begeistern. Ende 2010 kehrte er zur Beendigung seines Studiums nach Brasilien zurück, womit die Gruppe einen großen Verlust erlitt. Er wird hier immer herzlich willkommen sein!